Historie Klubu

Na začátku nového milenia v roce 2000 vzniklo občanské sdružení Sport Kolovraty. Současně vzniká klub TK Sport Kolovraty, který se účastní celostátních soutěží jak jednotlivců, tak i smíšených družstev ve všech věkových kategorií pořádaných Českým tenisovým svazem. 

Klub byl od samého počátku vedený Hanou Vlastníkovou a Rudolfem Ullrichem, kteří klubu věnovali mnoho energie a času. Získáním zázemí v  tenisovém areálu, který se nachází v Kolovratech v ulici Do Hlinek, měl klub ideální podmínky naplňovat smysl svého vzniku. Postupně se rozrůstající členská základna a dobré trenérské vedení přinášeli výsledky a naši svěřenci se více a více prosazovali na celostátních i mezinárodních turnajích. 

S přibývajícím časem se přirozeně rozšiřoval i seznam smíšených družstev. Týmová sezóna, která je nedílnou součástí každého klubu, probíhá vždy v období duben-červen. Náš klub byl v minulých letech reprezentován našimi svěřenci ve všech kategoriích: 
  • Baby tenis - věková kategorie 9 let a mladší
  • Mladší žáci - 10 až 12 let
  • Starší žáci - 13 a 14 let
  • Dorost - 15 až 18 let
  • Dospělí - věkově neomezená kategorie
  • Senioři 
Všechni svěřenci vždy velmi dobře reprezentovali TK Sport Kolovraty. V soutěži družstev se nám podařilo probojovat do nejvyšší Pražské soutěže a měřit tak síly s těmi největšími kluby, a to v kategorii mladší žáci, starší žáci a dorost. 
Stejně tak za zmínku stojí několikanásobná účast jednotlivců na tradiční Pardubické juniorce. 

Nová kapitola historie klubu se začala psát poté, co byl klub nucen opustit tenisový areál v Kolovratech. V roce 2012 se tedy klub přemístil do nedalekých Královic, kde mu bylo od místního vedení poskytnuto útočiště. Chybějící dopravní obslužnost od té doby značně komplikovala kolovratským dětem docházení na tréninkové jednotky. Díky obětavé práci všech trenérů a především paní Vlastníkové, bylo možné zpřístupnit kvalitní tenisový trénink i kolovratským dětem. Špatná dostupnost měla za následek úbytek členů, nicméně klub zůstal i nadále aktivní jak v týmových soutěžích, tak i účastí hráčů a hráček na celostátních i mezinárodních turnajích jednotlivců.